نرم افزار حسابداری تولیدی

400,000 تومان

مشاهده همه

مشاهده کمتر

 • ارسال گزارش فروش به مدیریت فروشگاه از طریق تلگرام
 • ارسال گزارش هنگام ثبت فاکتور به مدیریت فروشگاه از طریق تلگرام
 • ارسال گزارش هنگام حذف فاکتور به مدیریت فروشگاه از طریق تلگرام
 • ارسال مانده حساب مشتری به صورت پیامک
 • ارسال گزارشات، فاکتور و  صورتحساب مشتری از طریق ایمیل
 • ارسال مانده حساب مشتری از طریق تلگرام
 •  ایجاد سال مالی جدید به صورت خودکار
 • مقایسه گزارشات سالهای متفاوت در کنار هم
 • فاکتور فروش
 • فاکتور خرید
 • فاکتور برگشت از خرید
 • فاکتور برگشت از فروش
 • پیش فاکتور
 • فاکتور فروش اقساط
 • حواله انبار
 • ارسال به تولید
 • دریافت از تولید
 • فاکتور هزینه
 • دریافت و پرداخت به مشتری
 • دریافت و پرداخت به بانک
 • دریافت و پردخت به سهامدار
 • پرداخت بابت هزینه
 • اسناد حسابداری
 • حسابهای کل، معین و تفضیلی
 • تعریف حسابهای کل، معین و تفضیلی
 • صدور سند حسابداری
 • تعیین روش محسابه قیمت تمام شده (FIFO,LIFOو شناسایی ویژه)
 • چکهای دریافتنی اول دوره
 • چکهای پرداختنی اول دوره
 • تعریف مشتری
 • گروه بندی مشتری ها
 • تعریف کالا
 • گروه بندی کالا ها
 • تعریف بانک
 • تعریف گروه بانک ها
 • تعریف هزینه
 • گروه بندی هزینه ها
 • تعریف سهامدار
 • گروه بندی سهامداران
 • تعریف مراکز تولید
 • مشخصات فروشگاه، شرکت و یا موسسه
 • تعریف کاربران
 • تعریف سطح دسترسی برای کاربران
 • گزارش موجودی کالا
 • گزارش کالاهای با عدم موجودی
 • گزارش کالاهای با موجودی کمتر از نقطه سفارش
 • سود به تفکیک کالاها (از هر کالا چه میزان سود کسب شده)
 • سود به تفکیک گروه کالاها ( از هر گروه کالا چه میزان سود کسب شده )
 • انبار گردانی
 • گزارش مشتریان بدهکار
 • گزارش مشتریان بستانکار
 • گزارش مشتریان بی حساب
 • گزارش مشتریان حساب گذشته از یک تاریخ خاص
 • گزارش سود به تفکیک مشتری ( هر مشتری چه میزان سود به ما داده است )
 • گزارش سود به تفکیک گروه مشتری ( هر گروه مشتری چه میزان سود به ما داده است )
 • گزارش برداشت سهامداران
 • گزارش دریافتی از سهامداران
 • گزارش موجودی بانکها
 • گزارش واریز به بانکها
 • گزارش برداشت از بانکها
 • گزارش چکها
 • گزارش پوزها
 • گزارش هزینه های پرداخت شده
 • گزارش به تفکیک گروه هزینه ها
 • تراز آزمایشی
 • ترازنامه آخر دوره
 • صورتحساب سود و زیان
 • گزارش فروش (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)
 • گزارش خرید (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)
 • گزارش برگشت از فروش (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)
 • گزارش برگشت از خرید (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)
 • پشتیبان گیری از اطلاعت
 • بازخوانی اطلاعات پشتیبان گرفته شده
 • حذف کامل اطلاعات
 • دفترچه تلفن
 • یادآوریها
 • طراحی فاکتور
 • محاسبه قیمت فروش به صورت خودکار بر مبنای قیمت خرید
 • چاپ فاکتور رسمی
 • چاپ فاکتور غیر رسمی
 • چاپ مانده قبلی در فاکتور
 • چاپ مانده حساب در فاکتور
 • چاپ طریقه تسویه و شماره چکهای دریافتی در فاکتور
 • امکان حذف قیمت هر ردیف فاکتور
 • محاسبه و چاپ وزن اقلام موجود در فاکتور
 • امکان ذخیره آخرین قیمت فروش مربوط به هر مشتری
 • امکان حذف و یا اضافه نمودن ستونها و سطرهای فاکتور
 • کلیه اصلاح ها ( فاکتور، دریافت و … ) با رمز کاربر اصلی
 • کلیه حذف ها ( فاکتور، دریافت و … ) با رمز کاربر اصلی
 • تعیین مسیر و پشتیبانی خودکار از اطلاعات برنامه
 • تغییر رنگ منوها به دلخواه کاربر
 • بارگزاری تصویر پس زمینه از اینترنت
 • به روز رسانی خودکار برنامه از طریق اینترنت
 • نمایش خلاصه حساب روزانه، ماهیانه و سالانه در صفحه اصلی برنامه
 • امکان اتصال به پوز های بانکی
 • امکان اتصال به ربات تلگرام